2023. december 1., péntek 09:50

A Székely közösségi ház a Tornyospálca közösségi ház a Ramocsaháza idősek otthona, a dombrádi református oktatási intézmény és debreceni református diákotthon épületeinek energetikai korszerűsítése
    Debrecen, 2023. december 1., péntek (OTS) - Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósult meg több intézmény energetikai korszerűsítése a Tiszántúli Református Egyházkerület területén. Az Egyházkerület által a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program keretében 325 963 205 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Székelyi Református Idősek Nappali Intézménye épületének, a Tornyospálcai Református Egyház Diakóniai Központ épületének, a Nyírségi Napfény Idősek Otthona épületének, valamint a dombrádi Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola épületének és a Debreceni Református diákszálló épületének energetikai korszerűsítésére. A projekt lehetővé tett, hogy az intézmények megújult, vonzó környezettel várják az egyházkerület lakosait, a szolgáltatásokat igénybe vevőket, az egyházkerület gyermekeit, hozzájárulva a Széchenyi 2020 program kitűzött céljainak eléréséhez is.

    A fejlesztés során az épületek külső határoló elemeinek szigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint az elavult fűtési rendszerek modern kondenzációs kazánokkal történő korszerűsítése valósult meg, melynek hatására az intézmények energetikailag korszerűsödtek, passzív energiahatékonysági mutatójuk javult és megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak.

A fejlesztés során az épületek külső határoló elemeinek szigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint az elavult fűtési rendszerek modern kondenzációs kazánokkal történő korszerűsítése valósult meg, melynek hatására az intézmények energetikailag korszerűsödnek, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul és megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak.

Az épületek homlokzatainak hőszigetelése polisztirollapos homlokzati hőszigetelő rendszerrel történt, nemes vakolat színezéssel. A padlón távozó hő mennyiségét lábazati polisztirol lapokkal történő szigeteléssel csökkentettük, míg a mennyezet szigetelését a födémre helyezett üveggyapot-paplan terítéssel valósult meg. A nyílászárókat korszerű, hőszigetelt ablakokra és ajtókra cseréltük.

Az energia megtakarítás költségcsökkentő hatása az egyik legfőbb számszerűsíthető eredmény a környezeti terhelés csökkentése mellett.

A kivitelezési munkálatok az egyes helyszíneken szakaszosan, folyamatosan, 2020-tól kezdődtek, és az utolsó simítások 2023-ban fejeződtek be.

A projekt összegző adatai:
Projekt címe: A Székely közösségi ház a Tornyospálca közösségi ház a Ramocsaháza idősek otthona, a dombrádi református oktatási intézmény és debreceni református diákotthon épületeinek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2017-00088
Elnyert támogatás: 325.963.205.-Ft
Bővebb információ: http://https://ttre.hu/kategoria/23/palyazatok
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.