OTS Üzleti Sajtószolgálat
2019. október 16. szerda
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2019. június 19., szerda 09:53

A Project Management Institute tanulmánya szerint a projektkezeléssel foglalkozó szakemberek munkájára hat AI technológia van hatással (1. rész)
    Philadelphia, 2019. június 19., szerda (Business Wire/OTS) - A Project Management Institute (PMI) ma nyilvánosságra hozta 2019. évi Pulse of the Profession® (A szakma pulzusa) elnevezésű felmérésén alapuló, AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance (A mesterséges intelligencia innovátorai: A teljesítmény kódjának megfejtése) című, részletes elemzést adó jelentését. A jelentés átfogó áttekintést nyújt arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia (AI) a szervezetekre és a projektkezelési szakmára általában. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a mesterséges intelligencia jelentős mértékű diszruptív hatással bír: a válaszadók 81 százalékának véleménye szerint szervezetük működését nagy mértékben befolyásolják az AI technológiák; 37 százalékuk arról számolt be, hogy szervezetük számára az AI technológiák bevezetése fontos prioritás; a projektkezeléssel foglalkozó szakemberek pedig arra számítanak, hogy az általuk kezelt, mesterséges intelligenciára támaszkodó projektek aránya 23 százalékról 37 százalékra fog nőni a következő három év során.

        Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20190617005558/en/

Ezek az 551 projektmenedzser bevonásával lefolytatott globális felmérés alapján körvonalazódott meglátások arra utalnak, hogy az AI technológiák szerepe fokozatosan erősödni fog, melynek következtében változtatni kell majd a projektmenedzsment módszerein, és a szervezeteknek is újfajta módozatokat kell bevezetniük stratégiájuk megvalósítása céljára. A jelentés hat olyan AI technológiát nevez meg, amelyek világszerte kihatással vannak a szervezetek működésére. A jelenleg a szervezetek legnagyobb számára hatást gyakorló három AI technológia a következő:

     - Tudásalapú rendszerek: A rendszer érti a feldolgozott adatok kontextusát és támogatja az emberi tanulást és döntéshozást.
     - Gépi tanulás: A rendszer elemzi az adatokat, és a felfedezett mintázatok alapján modelleket hoz létre, melynek eredményeként hatékonyabb döntéshozás valósítható meg minimális emberi beavatkozással.
     - Döntéskezelés: A rendszer egy intelligens folyamatot vagy folyamatsort hoz létre szabályok és logikai elemzés alapján a döntéshozás automatizálása céljából.

A következő három évben a projektmenedzserek várakozásai szerint az alábbi AI technológiák egyre nagyobb szerepet fognak játszani:

     - Szakértő rendszerek: A rendszer verseng az emberi intelligenciával, és utánozza az emberi intelligenciát, készségeket vagy viselkedést egy adott területen, témában vagy szakmában.
     - Mélytanulás: A rendszer olyan neurális hálózatokat épít fel, képez ki és tesztel, amelyek megjósolják a kimeneteket és/vagy valószínűség alapján osztályoznak strukturálatlan adatokat.
     - Robotikus folyamatautomatizáció: A rendszer utánozza és automatizálja az emberi feladatokat a vállalati folyamatok támogatása céljából.

Egy közelmúltban kiadott Pulse of the Profession® jelentésben a PMI arra szólította fel a szervezeteket, hogy tegyenek lépéseket projekmenedzsment technológiai hányadosuk (Project Management Technology Quotient [PMTQ]) növelése érdekében. A PMTQ egy szervezet azon képességének mutatója, hogy hogyan tudja kezelni és integrálni a technológiát a szervezet vagy az adott projekt igényeinek megfelelően. Ma, amikor a szervezetek egyre nagyobb mértékben vezetnek be AI technológiákat, alapvető fontosságúvá válik az, hogy PMTQ-juk magas szintű legyen.

"Ez a jelentés rámutat, hogy ideje elgondolkodni arról, hogyan tudnák a szervezetek kiaknázni az AI technológiákat egy-egy projekt sikeres lefolytatása érdekében" - magyarázta Michael DePrisco, a PMI globális megoldásokért felelős alelnöke. "Mivel a projektmenedzserek feladata főként a változtatások bevezetése, kulcsfontosságú szerepet fognak játszani e technológiáknak a szervezetük működésébe való integrációjának elősegítése terén. A PMI kutatásainak eredményei szerint a magas projekt menedzsment technológia hányadossal (PMTQ) rendelkező szervezetek tudatában vannak annak, hogy az AI által kínált előnyök kihasználásához a technológia egyszerű bevezetésénél többre van szükség: meg kell változtatni az alkalmazottak gondolkodását és tanulásra fókuszáló vállalati kultúrát kell meghonosítani, továbbá a felső vezetők elkötelezett támogatására is szükség van egy olyan szervezeti infrastruktúra létrehozásához, amely biztosítja a sikeres működést."

Az Accenture által végzett kutatások szintén igazolták, hogy a jövőt legtisztábban látó szervezetek öt alapelvet követnek AI beruházásaik során. A betűszóval MELDS-nek nevezett alapelvek szerint a szervezeteknek a következőket kell tenniük:
     - Bátorítaniuk kell a megfelelő látásmód/gondolkodásmód (Mindset [M]) kialakítását
     - Elő kell segíteniük a kísérletezést (Experimentation [E])
     - Támogatniuk kell a tevékenységekben aktívan részt vevő vezetőket (Leadership [L])
     - Az adatokat (Data [D]) be kell építeniük a stratégiájukba
     - Új készségek (Skills [S]) elsajátítására kell törekedniük (folyt.)2019. június 19., szerda 09:53

A Project Management Institute tanulmánya szerint a projektkezeléssel foglalkozó szakemberek munkájára hat AI technológia van hatással (2. rész)
    Philadelphia, 2019. június 19., szerda (Business Wire/OTS) -

    Azok a szervezetek, amelyek magukévá teszik ezt az öt elvet, az AI innovátorok, amelyek a MELSD elveket nem alkalmazó (azaz az AI technológiák bevezetése terén lemaradó) szervezeteknél jóval nagyobb valószínűséggel képesek létrehozni a projektek sikerét biztosító szervezeti infrastruktúrát. A Pulse® felmérés adatai szerint az AI alkalmazása terén vezető szerepet játszó szervezetek számára az AI technológiák konkrét előnyöket biztosítanak. Az AI innovátorok több kulcsfontosságú projektkimeneti mutató terén is lekörözik az AI alkalmazása terén lemaradó szervezeteket:

     - A határidők jobb betartása: Az AI innovátorok elmondása szerint projektjeik 61 százalékát határidőre teljesítették, szemben a lemaradó szervezetek körében jellemző 47 százalékkal.
     - Az előnyök jobb kiaknázása: Az AI innovátorok projektjeinek 69 százaléka biztosította a tervezett üzleti előnyök 95 százalékát vagy még ennél többet is, míg a lemaradóknál az előnyöket jórészt biztosító projektek aránya mindössze 53 százalék volt.
     - Magasabb befektetésarányos megtérülés (Return on Investment [ROI]): Az AI innovátorok adatai szerint projektjeik 64 százalékának esetében elérték az eredetileg becsült ROI-t, illetve túlteljesítették azt. Ugyanakkor a lemaradók projektjeinek csak 52 százaléka érte el a tervezett ROI-t.

Az AI technológiák sikeres bevezetéséhez a szervezeteknek módosítaniuk kell a prioritásaikat is. Nem csak arra van szükség, hogy a PMTQ-t a szervezetek a felkészültségi szint mérőszámának tekintsék, hanem az is fontos, hogy milyen mértékben képes egy szervezet követni a MELDS elveket. Ez pedig egyre fontosabbá válik, ahogy az elkövetkezendő évek során egyre több AI technológia kerül beépítésre a működési folyamatokba.

A 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance jelentésről további információk a következő internetes címen állnak rendelkezésre: www.PMI.org/Pulse.

Amit a PMI Pulse of the Profession® felmérésről tudni kell…

Ennek a Pulse of the Profession® (A szakma pulzusa) elnevezésű felmérések sorába tartozó részletes, globális online kutatásnak a lefolytatására 2019 áprilisában/májusában került sor 551 projektmenedzsment szakember bevonásával.

Amit a Project Management Institute-ról (PMI) tudni kell…

A Project Management Institute (Projektmenedzsment Intézet [PMI]) a projekt-, program- és portfóliómenedzsmentet hivatásuknak tekintő szakemberek vezető nemzetközi szakmai szövetsége. Az 1969-ben alapított PMI a szakma több mint hárommillió képviselőjét támogatja a világ szinte minden országában értékes globális érdekképviseleti szolgáltatások nyújtása, együttműködési projektek szervezése, szakmai képzés és kutatás révén. Intézetünk segíti a szakmai előmenetelt, támogatja a szervezetek sikeres fejlesztését és világszerte elismert szabványok, tanúsítványok kiadásával, szakmai erőforrások és eszközök rendelkezésre bocsátásával, tudományos kutatások végzésével, publikációk megjelentetésével, szakmai továbbképzési tanfolyamok szervezésével és hálózatépítési lehetőségek biztosításával igyekszik hozzájárulni a szakma fejlődéséhez. A PMI család tagja, a ProjectManagement.com weboldal olyan globális online közösségeket hoz létre, amelyek révén még több erőforrás, még jobb eszközök, még nagyobb hálózatok és bővebb lehetőségek állnak rendelkezésre a szakma képviselői számára.

Látogasson el hozzánk a www.PMI.org vagy a www.projectmanagement.com internetes címen, és kövessen minket a Facebookon (www.facebook.com/PMInstitute) és a Twitteren (@PMInstitute)!

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190617005558/en/

Kapcsolat:
Mary Ortega
Public Relations Specialist
Project Management Institute
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073
Tel.: +1 610 356 4600 X7030
E-mail: mary.ortega@pmi.org
Honlap: www.pmi.org

Forrás: Project Management Institute (PMI)

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.