2014. augusztus 18., hétfő 11:24

A KLIK és Felsődobsza polgármesterének a MET felsődobszai oktatási intézménye törvénysértő elvételére irányuló kísérletéről
    Budapest, 2014. augusztus 18., hétfő (OTS) - A 2011 óta közoktatási megállapodás alapján a felsődobszai oktatási intézményben a   Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség látja el a köznevelési feladatokat, 2014-ben viszont  a köznevelési megállapodást a felsődobszai polgármester felmondta, és az iskolát augusztus 21-én hatósági "birtokvédelmet" kérve, jogszerűtlen módon át kívánja venni. A MET jogászai szerint a fenntartói jog és a birtokon belüliség a MET-et illeti, és augusztus 21-én 10 órától családi napot szervez a felsődobszai iskolában.

    "Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt, és mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket ..!" (Máté evangéliuma 19,14)

2011-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és Felsődobsza, valamint három közeli település önkormányzatai közoktatási megállapodást kötöttek, amelyben a közoktatási (köznevelési) feladatokat a MET átvállalta az érintett önkormányzatoktól.  A MET vállalta, hogy óvodától érettségiig, illetve a szakképzések befejezéséig folyamatosan biztosítja a közoktatást.

A felsődobszai polgármester,  Luterán András, 2014 év elején felmondta a közoktatási megállapodást a MET-tel.   Az indok: "Együttműködés hiánya".

2013 januárjában minden Alapítványi és nem egyházi oktatási intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került. Ez azonban a korábban már egyházunk fenntartásába került oktatási intézményekre - a törvény szerint- nem vonatkozott. Így sem a polgármester sem az önkormányzat nem volt jogosult a Közoktatási Megállapodás felbontására. Ugyanez vonatkozik -értelemszerűen - a KLIK-re is.

Mégis,  2014 közepén a KLIK-től megérkezett a közoktatási megállapodásra vonatkozó felmondó levél. A fenntartói joggal bíró MET a felmondást nem tartotta jogszerűnek és pert indított. A per, jelenleg a Szikszói Városi Bíróságon van. A tárgyalás még ki sincs tűzve, a magukat önkényesen fenntartói pozícióban képzelők azonban máris végrehajtanák az általuk vélelmezett jogerősnek remélt ítéletet.

A KLIK és a Felsődobsza-i Önkormányzat tárgyalásra hívta meg a MET képviselőit, melyet az egyház jószándékát bizonyítandó elfogadott. A három tárgyalás során igazolódott, hogy a MET által biztosított szakmai program támadhatatlan.

2014. augusztus 13-án a MET által megbízott jogászt behívták a KLIK-be, ahol közölték vele, hogy abban az esetben, ha nem állapodik meg a MET az Önkormányzattal, 2014 augusztus 21-én  hatósági "birtokvédelmet" kérve átveszik az iskolát.

Jogászaink szerint a fenntartói jog és a birtokon belüliség a MET-et illeti.

Fenyegetésképpen szóban (az emlékeztetőből kifelejtve) a KLIK főosztályvezetőjétől elhangzott , hogy amennyiben a kitűzött időpontban a MET nem adja át önként az iskolát, a MET által fenntartott  összes többi iskola elvételét is fontolóra veszik.

A Fidesz (Luterán András polgármester pártja) 2010-es egyik ígérete az volt, hogy nem szünteti meg a vidéki,  kis oktatási intézményeket, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyedüli reményt jelentik a lehetséges felemelkedésre.  A MET, (melynek közoktatási intézményeiben országszerte mintegy 3200 súlyosan hátrányos helyzetű gyermek tanul és kap - gyakran családjával együtt - szociális segítséget is)  alig néhányad magával védelmezi és próbálja a gyakorlatban megvalósítani ezt az ígérvényt.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy (az Alkotmánybíróság pozitív döntéséhez hasonlóan) a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is úgy döntött, hogy a MET (és más meghurcolt egyházak)  törvénytelenül elvett jogait vissza kell adni, s a Magyar államnak meg kell egyeznie a kártérítésben az érintettekkel. Ez a döntés a közeljövőben emelkedik jogerőre. Az ominózus - álláspontunk szerint törvénysértő - akció erővel akar a gyerekek érdekeit tökéletesen figyelmen kívül hagyva, a kezdődő tanév küszöbén, visszafordíthatatlan helyzetet teremteni, elértéktelenítve a reménnyel várt rehabilitálásunkat is.

A MET úgy döntött, hogy folytatja a megállapodásban vállalt oktatási tevékenységét, valamint a jogi eljárás lefolytatása alatt is kiáll   kiszolgáltatott kisdiákjai és családjaik érdekei mellett.  2014. augusztus 21-én 10 órától családi napot rendezünk Felsődobsza, Petőfi utca 39. szám alatti oktatási intézményünkben közös főzéssel, játékkal és - az elmúlt években folyamatosan gyakorolt - (tanszer, ruha, tartós élelmiszer) támogatással. Készségesen közvetítünk minden jószándékú felajánlást. Bátorítjuk tanulóinkat és családjaikat, valamint híveinket, támogatóinkat és a sajtó tisztelt képviselőit és minden érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyék még emlékezetesebbé  ezt a következő tanévre felkészítő jeles napot.

A MET, mint a felsődobszai iskola fenntartója, nevében: Iványi Gábor lelkész, elnök
    

-------------------------------------------------------------------

      Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
      Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
      Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.