2014. február 20., csütörtök 14:46

A cukorrépa szelet a termelők tulajdona
    Budapest, 2014. február 20., csütörtök (OTS) - A nemrégiben megjelent sajtóközleményünkre a Magyar Cukor Zrt. úgy reagált, hogy a cukorrépa feldolgozása során keletkezett szelet nem a cukorrépa termelőké!

    A cukorágazat az Európai Unióban jogilag egyértelműen szabályozott gazdasági terület. A cukorrépából keletkezett répaszeletet, az alább felsorolt jogszabályok kétséget kizáróan a termelő tulajdonaként határozták és határozzák meg.
    - 1260/2001/EU
    - 318/2006/EU
    - és a jelenleg hatályos 1308/2013/EU (2013.december 17.)

A fentebb említett jogszabályok a CTOSZ honlapján (www.ctosz.hu) megtalálhatók. A két fél között hatályos Szakmaközi Egyezmény természetszerűleg ezek alapján határozza meg a répaszelettel való rendelkezést.

A magyar cukorrépa termelők a Magyar Cukor Zrt. cukorgyártótól nem a közvélemény félretájékoztatását várják, hanem a 2014. évben megtermelésre kerülő és általa feldolgozott cukorrépából keletkezett cukorrépa szelettel való korrekt elszámolást és annak a két fél által kötendő termékértékesítési szerződésben való rögzítését.

Kapcsolattartó:
Kelemen István főtitkár
fotitkar@ctosz.hu
www.ctosz.hu
    

-------------------------------------------------------------------

      Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
      Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
      Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.