2009. október 1., csütörtök 09:32

Lehullhat a lepel az APEH jogsértő vagyonosodási vizsgálatairól ?!
    Budapest, 2009. október 1., csütörtök (OTS) - Az APEH a vagyonosodási vizsgálatoknál évek óta egy az adójogszabályokkal köszönő viszonyban nem lévő módszerrel keseríti meg a magánszemélyek életét.

    Az adóhatóság egy új - nem létező - fogalmat vezetett be a "készpénzforgalmi szemlélet"-et. Ez szerinte azt jelenti, hogy valamennyi bankszámlára vonatkozó érdemi pénzmozgást (bevétel, kiadás) figyelmen kívül hagyhat, és csak a magánszemély "pénztárcája" szemszögéből kell vizsgálódnia. Bár valamennyi adótörvényünk pénzforgalmi szemléletű, azaz nem tesz különbséget a készpénz illetve a számlapénz között, az APEH módszer csonkítja a törvényi fogalmakat csupán a készpénzre. Mit jelent ez konkrétan?

Az APEH "készpénz-egyenleg" módszere szerint nem számít bevételnek a bankszámlán lévő, akár évekkel korábban megszerzett nyitóösszeg. Nem számít bevételnek a bankszámlára utalt munkabér, az ingatlaneladás bankszámlára utalt ellenértéke, a bankszámlán elszámolt kamatbevétel vagy árfolyam nyereség sem. Így nem csoda, ha ezzel a módszerrel az adózónak forrás hiánya lesz!

Az APEH módszer nem a tényleges időpontjában számolja el a kiadásokat, például a bankszámláról vásárolt ingatlant, gépkocsi törlesztő részletet, a bankkártyával való vásárlást, közüzemi díjak banki kiegyenlítését, hanem jóval ezt megelőzően.
Akkor mit tekint az APEH az adótörvényektől elrugaszkodva bevételnek illetve kiadásnak?
A pénzforgalmi szemléletben a pénztár és a bankszámla közötti mozgáskor az adózó a pénzét egyik "zsebéből" (pénztárca) a másik "zsebébe" (folyószámla, bankkártya) teszi át.
Vagyoni helyzete tehát nem változik! Mit mond erre az APEH módszere?
Az "igazi bevétel"(?!) a bankszámláról készpénzfelvétel, míg
az "igazi kiadás" a bankszámlára a készpénz befizetése. Sokaknak itt szakad el cérna!

Az APEH- módszer már a folyószámlára befizetéskor elszámolja "vagyonosodásként" a befizetett összeget, tehát a kiadást a tényleges időpontjához képest előbbre hozza.

A bankszámlán meglévő összeget csak akkor tekinti bevételnek, amikor azt felvesszük készpénzben a bankszámlánkról. Mivel a bankszámlánkon már meglévő számlapénz bevételként nyilvánvalóan korábban keletkezett, ezért a bevételt az APEH-módszer a ténylegesnél későbben számolja el.

Így az APEH "készpénz-egyenleg" módszere fiktív (nem valóságos) forráshiányt generál!

Az APEH-módszer ellentétes a Személyi jövedelemadó törvény bevétel fogalmával, az Illetéktörvény vagyon fogalmával, és az Adózás rendjéről szóló törvény becslési eljárásra vonatkozó részeivel, mert ezek pénzeszközökre vonatkoznak, és nem tesznek különbséget a készpénz és a számlapénz között.
Az Adóhatóságnak jogszabályokkal kellene alátámasztania, hogy mire alapítja nem létező "készpénzforgalmi-szemlélet" fogalmát. Erről kell majd egy hét múlva számot adnia az APEH -nek a Fővárosi Bíróságon.
A tárgyaláson a felperest dr. Varga István ügyvéd képviseli, a felperes adószakértője:

Angyal József regisztrált okleveles adószakértő
Email: angyal@venusz-szoftver.hu, Tel: 06-20-942-9386
    

-------------------------------------------------------------------

      Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
      Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
      Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.


Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.