2022. január 12., szerda 13:20

Állásfoglalás és ajánlás a magyarországi gazdálkodó szervezetek kockázatkezelési gyakorlataihoz
    Budapest, 2022. január 12., szerda (OTS) - A BEMSZ Kockázatkezelési Állandó Bizottsága kérdőíves felméréssel térképezte fel a kockázatkezelés jelenlegi szervezeti, működési kereteit, lehetőségeit és kihívásait a hazai gazdálkodó szervezetek körében. A válaszadók körében megtalálhatók voltak különböző szektorok, vállalatok és pénzügyi intézmények, magán- és állami tulajdonban lévők, csakúgy, mint nemzetközi tőzsdén jegyzettek.

    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220112_001.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220112_002.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220112_003.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220112_004.jpg

Főbb megállapítások:
     -    A vezetők nagyjából egyenlő arányban elégedettek, illetve elégedetlenek a vállalatuknál működő kockázatkezelési gyakorlattal, de az előbbiek nagy része is úgy gondolja, hogy tudatosabb és egyértelműbb irányításra lenne szükség.
     -    Gyakori hiányosság, hogy elmarad a kockázati válaszlépések nyomon követése, valamint - ezek elmaradása esetén - a következetes szankcionálás a menedzsment részéről.
     -    Ezeknél a szervezeteknél különösen igaz, hogy nem egyértelműek a kockázatkezelésben betöltött szerepek, nincsenek pontosan meghatározott feladatok és felelősségi viszonyok, és ezek együtt aláássák a kontroll funkciók stabilitását és autoritását.
     -    Jelentős azon szervezetek száma, ahol csak "részmunkaidőben" látják el a kockázatmenedzsment irányítási funkciójának feladatait (34%), sőt nem ritka az sem, hogy egyetlen dedikált erőforrás sem áll rendelkezésre e célra (11%).

A kérdőíves információk feldolgozása és kiértékelése alapján a BEMSZ Kockázatkezelési Állandó Bizottsága három kiemelt témakörben fogalmazott meg ajánlásokat a hazai gazdálkodó szervezetek kockázatkezelési gyakorlatának általános fejlesztése érdekében:

     -    Vezetői eszköztár a kockázatkezelés élővé tételéhez - segítséget nyújt a gyakorlatias és a szervezet egészében is érzékelhető stratégiai felügyelet terén.
     -    Belső együttműködés a kockázatok kezelésében - támogatja a feladatok megosztását és a transzparens felelősségi viszonyokat.
     -    A Hármas Vonal modelljének implementációja - iránymutatást ad a vállalatirányítási eszköztár fejlesztéséhez a kockázatmenedzsment és a belső kontrollrendszer strukturált működtetése érdekében.

A részletes dokumentum letölthető a BEMSZ honlapjáról (https://iia.hu/images/dokumentumok/tudas/rab_ajanlas_kockkezgyak_22.pdf).

Doszpod Dénes - RiGoCon Tanácsadó Kft., ügyvezető, BEMSZ Elnökségi Tag, Bizottság Vezető
Demjénné Gyöngy Judit - Generali Biztosító, Belső Ellenőrzés Vezető
Smohay Ferenc - ABT Hungária Tanácsadó Kft., partner, BEMSZ Elnökségi Tag
Simon-András Henrietta - MOL Nyrt. Belső ellenőr
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.