2021. szeptember 18., szombat 14:00

Az RHK Kft. sajtóközleménye - A legalább 260 ezer éves lelet is a terület stabilitását támasztja alá/Tájoló Nap (1. rész)
    Boda, Cserkút, 2021. szeptember 18., szombat (OTS) - Idén is Boda - mint a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás központja - adott otthont az immáron XVIII. alkalommal meg-rendezésre kerülő ún. Tájoló Napnak.

    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20210918_001.jpg

A sajtótájékoztatót követően a rendezvényt Kovács Győző - a helyszínt biztosító község polgármestere, az NYMTIT elnöke - nyitotta meg a szakmai fórum első előadójaként. Beszámolójában az eddigi tapasztalatokról, a Társulás munkájáról, a tagtelepülések fejlesztéseiről tartott ismertetőt. Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter folytatta a sort, aki a Paks II. akualitásaiba engedett bepillantani prezentációja során. Őt követte Dr. Kereki Ferenc. Az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a Társaságnál folyamatban levő projekteket mutatta be, illetőleg az önkormányzati társulások támogatási rendszerére is kitért előadásában.

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatásának új eredményeiről - tehát a térséget leginkább érintő témáról - Molnár Péter, az RHK Kft. kutatási osztályának vezetője számolt be. Előadásában elmondta, hogy a bodai agyagkő vízzáró képessége kiváló, így biztonságos környezetet nyújthat a radioaktív hulladékok 500 és 1000 m közötti mélységben tervezett tá-rolója számára. Azonban a kőzetben előfordulhatnak olyan töredezett zónák, amelyek lehetővé teszik a felszín alatti vizek áramlását. Ezért a telephely megfelelőségének igazolásához mélyfúrásokra és az azokban végzett helyszíni vizsgálatokra van szükség.

A fúrások helyszínét úgy kell megválasztani, hogy azok megfelelően jellemezzék a területet, de lehetőleg ne érintsék közvetlenül a tároló kialakítására potenciálisan alkalmas ún. elhelyezési zóna központi részét, hanem annak a peremére kerüljenek. Az RHK Kft. megrendelésére, a Mecsekérc Zrt. kivitelezésében 2020 októberétől 2021 szeptemberéig 3 új kutatófúrás létesült, amelyek helyszínét az említett szempontok figyelembevételével jelölték ki. A fúrólyukakban számos geofizikai, hidraulikai és geotechnikai mérésre került sor, a kinyert fúrómagokból pedig mintákat gyűjtöttek az ásvány-kőzettani, kőzetfizikai és kőzetmechanikai vizsgálatok számára.

A Kővágószőlősről Hetvehelyre vezető műút mellett, Boda külterületén egy fúráspár mélyült. A BAF-3 jelű fúrás a felszín alatt 343 m mélységben érte el a bodai agyagkövet, és 845 m-ig abban haladt. Mellette a BAF-3A fúrás egészen 1319 m-ig mélyült anélkül, hogy kijutott volna a bodai agyagkőből. E fúrásokban az agyagkő vízvezető képessége végig alacsony maradt, így csak hosszas víztermelés után lehetett vízmintát venni 720 m és 1270 m mélységből. A harmadik kutatófúrás (BAF-4) Bükkösdön, Szentdomján közelében létesült. Ez a felszíntől 849 m-ig haladt a bodai agyagkőben, majd alatta idősebb vulkáni kőzeteket tárt fel. A BAF-4 fúrás egy korábban már ismert, nagy törészóna közelében mélyült; ennek megfelelően az agyagkő is töredezett volt. A fúrásban számos vízadó zóna jelentkezett, amelyekből 5 különböző mélységből gyűjtöttek vízmintát. Ezek a minták pontos képet adnak a felszín alatti vizek szivárgási viszonyairól. Mindhárom fúrólyukba speciális észlelőrendszer kerül a vizek nyomás-viszonyainak hosszú távú megfigyelésére.

A telephely megfelelőségének igazolásához ismerni kell a terület várható hosszú távú fejlődés-történetét is. Az előző évek vizsgálatai szerint a Nyugat-Mecsek igen lassan, évente legfeljebb 0,01-0,05 mm-t emelkedik. Ennek ellenőrzésére 2019-től az RHK Kft. megrendelésére meg-kezdődött a nyugat-mecseki barlangok cseppköveinek, üledékeinek, valamint a Bükkösd és Hetvehely közötti mészkőterület üregkitöltéseinek részletes vizsgálata. Ennek során 2021 tavaszán a bükkösdi Lafarge bányából egy sztyeppei mamut állkapocstöredékei kerültek elő, amelyek bizonyosan idősebbek 260 ezer évnél. Ez a lelet is a terület stabilitását, lassú felszín-fejlődését támasztja alá. (folyt.)2021. szeptember 18., szombat 14:00

Az RHK Kft. sajtóközleménye - A legalább 260 ezer éves lelet is a terület stabilitását támasztja alá/Tájoló Nap (2. rész)
    Boda, Cserkút, 2021. szeptember 18., szombat (OTS) -

    A jövőre kitekintve Molnár Péter arról számolt be, hogy a nyugat-mecseki kutatás jelentős eseménye lesz 2022 őszén a terület szeizmikus felmérése. - Mintegy 49 km2-en végzik el a kőzetrétegek átvilágítását a földfelszínen gerjesztett rezgéshullámokkal. Erről a munkáról jövő nyáron részletes tájékoztatást kapnak az érintett földtulajdonosok. A mérések előkészítéseként 2020. május és augusztus között Társaságunk megbízásából előzetes régészeti vizsgálatokat végeztek a térségben, amelynek során a már ismert lelőhelyek mellett több szórványleletet és 6 új régészeti lelőhelyet is találtak. A szeizmikus kutatást ezek megóvásával kell elvégezni - emelte ki a különleges körülményeket az osztályvezető.

A fellépők sorát Dr. Trócsányi András, a Pécsi Tudományegyetem docense zárta, aki annak az RHK Kft. megbízásából megvalósult kutatásnak volt a vezetője, amely a Nyugat-Mecsek környezetének társadalmi-gazdasági hatásait vizsgálta. A tanulmány azt a referencia forgatókönyvet követte, miszerint megvalósul a nagy aktivitású hulladékok számára  alkalmas tároló létesítése, üzemeltetése és végleges lezárása, így az ebből eredő hatásokat tanulmányozta. Mint előadásából kiderült, a tervezett beruházás jellege, volumene és időhorizontja egyedülálló a térségben, ezért is kellett különös körültekintéssel vizsgálódni. - Áttekintettük a hasonló külföldi és hazai példákat, így ki tudtuk jelölni azokat a kereteket és irányokat, amelyek mentén az elemzéseket a várható hatásokat illetően le kellett folytatni.  Demográfiai, települési, gazdasági-foglalkoztatási, társadalmi folyamatokat elemeztünk és vetítettünk előre 12 település esetében - mutatta be a vizsgálat módszertanát a kutatás vezetője. Az eredményekből kiderült, hogy a viszonylag kis kiterjedésű mintaterület ellenére rendkívül heterogén struktúrákra bukkantak, amelyek a beruházás megvalósulása esetén meglehetősen eltérően működhetnek és reagálhatnak. Konklúzióként dr. Trócsányi András kiemelte: "A külföldi és hazai példák azt mutatják, hogy direkt és indirekt módon kedvező folyamatok indultak el a hasonló beruházások körzetében, míg számottevő negatív hatásokkal (imázsvesztés, elvándorlás, ingatlanpiac) nem kell számolnunk. A beruházáshoz kapcsolódó támogatási rendszer azonban olyan addicionális forrásokat hoz(hat) már a közeljövőben, amelyek különös jelentőségűek és léptékűek ebben a térségben".

Társrendezvényként a Társulás tagtelepülései diákságának részvételével játékos szellemi vetélkedőt tartottak Cserkúton, a felnőtt lakosság pedig egy verseny keretében mutathatta meg horgásztudományát a bodai horgásztavon.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.