2018. december 14., péntek 13:05

Optofarmakológia: Új irány a gyógyszerkutatásban
    Budapest, 2018. december 14., péntek (OTS) - 599 millió forintos támogatású kutatási programot fejezett be Málnási Csizmadia András és kutatócsoportja, amely a világon egyedülálló kutatásokat végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biokémiai Tanszékén. A kutatók a Printnet Kft.-vel és a Semmelweis Egyetem kutatóival közösen dolgoztak.

    A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ) pályázatán 599 millió forintos támogatást nyert el a Málnási Csizmadia András vezette kutatócsoport, amely a világon egyedülálló kutatásokat végez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A 2015-ben indult "Optofarmakológia: új irány a gyógyszerkutatásban" című projekt 2018. október 31-én ért véget. A kutatási konzorcium vezetője a Printnet Kft., az ELTE-s és céges kutatókkal közösen dolgoztak a Semmelweis Egyetem tudósai is.
Az optofarmakológia a gyógyszerkutatás új irányzata, amelynek segítségével a biológiailag aktív molekulák hatása célzott megvilágítással sejtszinten vagy akár ennél kisebb méretben lokalizálható, ami jelentősen csökkenti a molekulák nemkívánatos mellékhatásait.
A konzorcium résztvevői az általuk fejlesztett új optofarmakológiai módszert, a molekuláris tetoválást felhasználva olyan tudományos kérdésekre keresték a választ, amelyek vizsgálatára eddig nem volt mód: a kutatók a szívizomsejtekben, idegsejtekben és rákos sejtvonalakon a sejten belüli lokalizációval összefüggő témákkal foglalkoztak. Új felfedezéseket tettek többek között az idegsejtek kommunikációjának vizsgálatában, idegsejt-nyúlványok növekedésének szabályozásában. A molekuláris tetoválás módszerét élő zebrahalakban is sikeresen alkalmazták agyi idegsejt-nyúlványok növekedésének és a halak menekülési reflexének vizsgálatában.
A projekt eredményeként tucatnyi új fényaktiválható gyógyszerszármazékot állítottak elő, valamint fejlesztettek egy olyan lézerhullámhossz-moduláló eszközt, amely megbízhatóan képes biztosítani a molekuláris tetoválási kísérletekhez szükséges speciális lézerfényt. A kutatók eredményeik alapján arra számítanak, hogy az új eljárás a neurobiológia és a fejlődésbiológia területein is meghatározó szerepet fog betölteni.
A projekt bő hároméves megvalósítása alatt összesen 84 fő vett részt a kutatómunkában. Számos hazai és nemzetközi konferencia-megjelenés mellett eddig 12 darab, referált nemzetközi szakmai folyóiratban publikált közlemény jelent meg a projekt eredményeiről (Nature Scientific Reports, Nanoscale stb.), melyek nyomán számos rangos nemzetközi kutatócsoport kezdte meg a molekuláris tetoválás módszerének alkalmazását (pl. King's College, Nagy-Britannia; Harvard University, MIT, USA). A most befejeződött projekt elősegíti a hazai fejlesztésű molekuláris tetoválás módszerben rejlő lehetőségek nemzetközi kiaknázását, és alkalmazásának elterjedését a gyógyszerkutatásban.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.