2018. október 30., kedd 11:10

Kisvárdai Tankerületi Központ iskolafejlesztése Petneházán
    Petneháza, 2018. október 30., kedd (OTS) - A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeres pályázatot nyújtott be "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című, EFOP- 4.1.3-17 kódszámú felhívásra, a Kisvárdai Tankerület Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményének, tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás a Széchenyi 2020 programban valósult meg, forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatással.

    A projekt célja a Kisvárdai Tankerületi Központ elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézményének, a Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése. A támogatásból megvalósult az intézmény tornatermének festése, hangszigetelése, ablakainak és ajtajának cseréje. A tornaterem folyosóján, öltözőkben, szertárban és a tornateremhez vezető útvonalon a világításkorszerűsítés megtörtént. A régi és az új épületet összekötő híd felújításra került. Az aula rekonstrukciója és festése is elkészült. Az akadálymentesítés érdekében széklift került beépítésre. Tanulói asztalok és székek, irodabútorok, valamint oktatási eszközök beszerzése is megvalósult.

A projekt szükségességét indokolta, hogy a Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a hozzá hasonló községi iskolákhoz képest is elavult infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel rendelkezett:  bár az épület oktatási célra használt helyiségeinek (tantermek, tornaterem) mérete és kapacitása a szükségleteknek és jogszabályi előírásoknak megfelelő volt, a termek műszakilag felújításra szorultak.

Ezek a fejlesztések is segítik a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a köznevelés intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztás lehetőségét szem előtt tartva - legyenek a családok számára elérhető közelségben, a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó, befogadó iskolák.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.