2018. október 30., kedd 11:09

Kisvárdai Tankerületi Központ iskolafejlesztése Vásárosnaményban
    Vásárosnamény, 2018. október 30., kedd (OTS) - A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP- 4.1.3-17 kódszámú felhívásra, "A Kisvárdai Tankerület II. Rákóczi Ferenc Gimnázium intézményének tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" címmel. A beruházás a Széchenyi 2020 programban valósult meg, forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította 135 millió Ft vissza nem térítendő támogatással.

    A projekt célja a gimnázium felújítása és bővítése révén az oktatás minőségében és hatékonyságában meglévő különbségek csökkentése a hátrányos helyzetű kistérségben. Emellett kiemelt cél az informatikai eszközellátottság fejlesztése a középiskolában, illetve az integrált nevelés-oktatás elősegítése. A felújítás további eredménye az épületek üzemeltetésénél, a jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.

A támogatásból a tornaterem csúszásmentes padlóburkolatot kapott, nyílászáróit kicserélték, és a falburkolata is megújult. A tornateremmel szemközti szárnyban ablakcsere, a kazánházban az üvegfal és a kazán cseréje is megvalósult. A projekt része egy új nyelvi labor kialakítása  új számítógépekkel, illetve  irodabútorok és tantermi falitáblák beszerzése is.

Az intézmény a Bereg, így a Vásárosnaményi Járás egyetlen gimnáziuma, 1952 óta szolgálja a beregi térség fiataljainak színvonalas képzését. Az iskola tanári kara jelenleg is olyan innovatív pedagógusokból álló közösség, mely hivatása iránt elkötelezett, gyermekcentrikus, nyitott a változásokra, hatékony együttműködésre képes az intézményi célok megvalósítása érdekében, ezért nélkülözhetetlen a folyamatos fejlesztés.

Ezek a fejlesztések is segítik a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a köznevelés intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztás lehetőségét szem előtt tartva - legyenek a családok számára elérhető közelségben, a 21. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó, befogadó iskolák.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.