2017. augusztus 28., hétfő 09:38

Hogyan születhet a lehető legtöbb lombikbébi a megduplázott állami támogatás mellett?
    Budapest, 2017. augusztus 28., hétfő (OTS) - Veres püspök úr lombikbébi kezelésekre vonatkozó negatív kijelentéseinek lett egy rendkívül fontos pozitív hatása: gyors és határozott kormányzati állásfoglalást eredményezett. Szombaton Balog Zoltán miniszter úr a kormány nevében egyértelműen biztosította a közvéleményt, hogy "ő minden lombikbabának örül", tehát a kormány kiáll a lombikbébi kezelések támogatása mellett.

    Mint tudjuk, jelenleg mintegy 1700 gyermek születik évente államilag finanszírozott lombikbébi kezelések eredményeként. Logikus lenne azt hinni, hogy ha megduplázzák a finanszírozott kezelések számát, akkor mintegy 3400 gyermek fog születni.

A történet azonban közelről sem nem ilyen egyszerű. A támogatott lombikbébi kezelések 70 százalékát magán intézetek végzik (Dévai, Forgács, Kaáli, Pannon Reprodukciós Intézetek). A fennmaradó 30 százalékon a SOTE I. Női Klinika és a POTE meddőségi központja, valamint a Budai Meddőségi Centrum osztoznak. Mivel a sikerességi ráta érdemben azonos, a magán intézetekben végzett kezelések eredményeként kb. 1200 gyermek születik évente, míg az állami centrumok kezelései révén 500 gyermek. Sem az állami, sem a magán intézetek ma még nem rendelkeznek olyan kapacitással, hogy egyik napról a másikra kétszer annyi beteget lássanak el. Ennek megteremtése 2-3 évet is igénybe vesz.

A kormányzati elképzelések szerint a többletfinanszírozást kizárólag a három állami intézet között osztják szét. Ennek a gondolatnak azonban a hatékonysága megkérdőjelezhető. Nem lenne optimális megoldás az sem, ha kizárólag a magánszolgáltatók kapnák a többlet keretet, mert kapacitás hiányában ők sem lennének képesek az elvárásoknak megfelelni. A kapacitásbővítés nélküli támogatás esetén kárba veszhet a biztosított finanszírozás - amire egyébként már volt példa az állami szektorban.

Tény, hogy nem igazán értjük, hogy az állam miért kíván milliárdokat invesztálni egy olyan egészségügyi területre, ahol a magánszolgáltatók korábbi beruházásaira figyelemmel kevesebb pénz is elegendő lenne az eljárások finanszírozására. Ha azonban az a kormányzati akarat, hogy a lombik kezelések területén állami túlsúly jöjjön létre, azt nyilván megtehetik. Az állami intézetekben tervezett több milliárd forintos fejlesztések néhány éven belül olyan előnyt jelentenek, amivel a magán intézetek feltehetőleg nem tudnak versenyezni.

Mi lehet az aktuális megoldás arra, hogy a leghatékonyabban használják fel a költségvetési pénzeket?

A jelenlegi átmeneti helyzetben a lehető legtöbb lombikbébi megszületését az eredményezné, ha a finanszírozási szerződéssel rendelkező állami és magán intézetekben annyi kezelést támogatnának, amennyit jelenlegi kapacitásuk megenged. A várólisták megszüntetéséhez nyilván minden egyes intézetnek kapacitás bővítésre lesz szüksége. A szektorsemleges finanszírozás megszüntetésével pár év alatt kialakulhat az állami túlsúly, de azt el kellene kerülni, hogy az átmeneti időszakban a rendelkezésre álló pénzügyi források ne kerüljenek felhasználásra. Úgy gondolom, hogy ez közös érdeke mindenkinek: a gyermekre váró meddő betegeknek, a finanszírozást biztosító államnak (az adófizetőknek) és az orvosi segítséget nyújtó szolgáltatóknak - akár államiak, akár magánszolgáltatók.

Prof. Dr. Kaáli Nagy Géza

30 251 1360
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.