2017. június 30., péntek 16:06

FÓKUSZBAN A KISEBBSÉGEK
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OTS) - A Németország és Franciaország ösztönzésére újjáéledt Európa-diskurzus új megvilágításba helyezi a német kisebbségek kérdését is. "Az új európai helyzet kihat a kisebbségi kérdés kezelésére is" - fogalmaz Michael Müller-Verweyen, a budapesti Goethe Intézet igazgatója. Az intézet július 3-án és 4-én kétnapos konferenciát tart Budapesten "A német mint kisebbségi nyelv az európai többnyelvűség kontextusában" címmel.

    
     A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20170630_002.jpg

Amint az német kultúrpolitikai témák esetén kézenfekvő, a konferenciának a német nyelvű Andrássy Egyetem (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.) ad otthont. Az egyetem és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyaránt partnerként működik közre.

A tanácskozásra közel egy évvel a budapesti Német Nagykövetség által kezdeményezett "kisebbségek Európában" témájú konferencia után kerül sor. Míg a 2016-os konferencia a volt tartományi miniszterelnök, Bernhard Vogel jelenlétében zajlott, idén Hartmut Koschykot, a német szövetségi kormány nemzeti kisebbségekért felelős megbízottját hívta meg a Goethe Intézet. Rajta kívül a kérdés grúz, cseh, horvát, kazah, lengyel, lett, litván, moldvai, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és természetesen magyar szakértői vesznek részt a nemzetközi eszmecserén. A budapesti konferencia célja a német kisebbségekkel folytatott munka stratégiai irányának kijelölése a következő évekre.

A konferenciát két vitaindító előadás nyitja: az egyik az anyanyelv szerepét betöltő kisebbségi nyelvek helyzetét vizsgálja az európai többnyelvűség kontextusában, a másik egy új európai identitás történelmi örökségeként értelmezi a kisebbségi nyelveket. Ezután konkrét magyarországi és lengyelországi példák kerülnek górcső alá, a második napon pedig nemzetközi munkacsoportokban folytatódik az eszmecsere.

A budapesti Goethe Intézet évek óta aktív szerepet vállal a német kisebbségek támogatásában. Diákoknak tanulmányi versenyeket, tanároknak továbbképzéseket szervez a kisebbségi nyelvként oktatott német nyelv metodikájáról, részt vesz az oktatási és tananyagok kidolgozásában, a helyi médiaközpontokat pedig anyagokkal látja el a németoktatáshoz.

A német nyelvű konferencia programját a www.goethe.de/resources/files/pdf132/programm-minderheitenkonferenz-20171.pdf oldalon találja meg, a budapesti Goethe Intézet kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységéről az Intézet www.goethe.de/budapest honlapján talál bővebb információt. Várjuk konferenciánkon!

Sajtókapcsolat: Dr. Nagy Márta kulturális szakreferens
Goethe Intézet, 1092 Budapest, Ráday u. 58.
marta.nagy@goethe.de, + 36 1 3744075, + 36 70 3243968

www.goethe.de/budapest
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.