2016. október 25., kedd 11:30

Ahol a tudás, a tapasztalat és a bölcsesség értékké válik
    Budapest, 2016. október 25., kedd (OTS) - Már Magyarországon is elérhetővé vált egy olyan infokommunikációs technológia alapú megoldás, amely megőrzi, valamint a gazdaság és a társadalom rendelkezésére bocsátja az idősebb generáció tudását, tapasztalatát és bölcsességét.

    Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Gazdaságtudományi képzési területe 2016. október 24-én, délután 16.00 - 19.00 óra között rendezte meg a Festetics Palota Andrássy termében az "Experience keep people active - ExpAct" ("Tapasztalat az aktív időskor kulcsa - ExpAct") című kutatási projekt zárókonferenciáját. A nemzetközi projekt az "Active and Assisted Living Joint Programme 2008-2020" (AAL JP) keretében valósult meg. Az Andrássy Egyetem részvételéhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap nyújtott 100%-os, 156.209.585 HUF összegű támogatást (szerződésszám: NEMZ_12-1-2014-0002).

Az AAL JP projektek háttere
Az AAL JP hatodik, 2013-as felhívása az idősek foglalkoztatásának támogatását tűzte ki céljául. Európa népessége öregszik. Demográfiai előrejelzések szerint az EU országaiban a fiatalok száma az elkövetkezendő években csökkeni, míg az idősek száma nőni fog. Az ENSZ adatai alapján 2050-re az európai népesség harminc-negyven százaléka hatvan éven felüli lehet. A nyugdíjba vonulással széles néprétegek fogják elhagyni a munkaerőpiacot, amely nagy terhet jelent az országok számára. Ezzel a változással mind a társadalomnak, mind pedig a nemzetgazdaságoknak szembe kell nézniük. Az EU különböző programok elindításával próbál felkészülni ezekre a kihívásokra. 2008-ban indult el az AAL Program azzal a céllal, hogy innovatív, infokommunikációs technológián alapuló "szenior" termékek, szolgáltatások és rendszerek fejlesztésének támogatása által lehetővé váljon az idősek önálló életvitelének segítése, életminőségüknek javítása.

Az ExpAct kutatási projekt célkitűzései
Az ExpAct nemzetközi kutatási és fejlesztési projektnek két fontos célkitűzése van.
Az egyik cél lehetővé tenni, megkönnyíteni, hogy a szeniorok átadhassák tudásukat és tapasztalataikat a fiatal generáció számára. Fontos, hogy továbbra is hasznosuljon a nyugdíjazás előtt álló, vagy a már nyugdíjas szeniorok szakmai- és élettapasztalata. Az a tudás, amelyet az idősebb generáció hosszú évek során felhalmozott, értékes gazdasági és társadalmi erőforrást jelent. Az ExpAct elősegíti a szeniorok tudásának, tapasztalatának és bölcsességének a munkaerőpiacon való sikeres megjelenését.
A másik cél tudatosítani a potenciális munkaadókban az 55+ generáció kompetenciáinak a jelentőségét. Az ExpAct keresletet generálhat és lehetővé teheti a két fél egymásra találását.
Svájci, német, osztrák, olasz és magyar konzorciumi partnerek együttműködése által a projekt keretében olyan többnyelvű szoftver került kifejlesztésre, amely elősegíti, hogy a kereslet és a kínálat találkozhasson.

A magyar pilotprojekt eredményeinek összegzése
A magyar nyelven is elérhető internetes platform fejlesztése során az Andrássy Egyetem kutatócsapata a projekt kezdete óta nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a platform a hazai potenciális felhasználók igényeinek figyelembevételével kerüljön kialakításra. Ebből a célból az Andrássy Egyetem által szervezett workshopokon az 55+ generáció képviselői több alkalommal tesztelték és véleményezték a platformot. A munkaadói oldal javaslatait, ötleteit elismert HR-szakemberekkel, valamint a verseny- és közszféra vezetőivel folytatott személyes interjúk által sikerült feltérképezni. A projekt eredményeként elkészült egy üzleti modell, amely biztosítja a platform működésének hosszú távú fenntarthatóságát. A disszeminációs tevékenység keretében hazai és nemzetközi fórumokon több alkalommal is bemutatásra kerültek a projektfejlesztés egyes szakaszai, valamint a platform aktuális verziói. A magyarul, németül és angolul elkészült animációs film által sikerült szemléletesen és lényegre törően megjeleníteni az ExpAct fő mondanivalóját.

Kooperációs partnereink, az Erasmus Intézet (EI) és a Szociális Innováció Alapítvány (SZIA) szakmai tapasztalatukkal és kapcsolati tőkéjükkel járultak hozzá a projekt sikeréhez. Az ExpAct platform jelenleg kooperációs partnerünk, az EI CédrusNet honlapján érhető el.

Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem abban érdekelt, hogy minél több aktív felhasználó éljen a jövőben ezzel az újszerű lehetőséggel.

További információk:
Gazda Éva Erika
Andrássy Egyetem Budapest
Tudományos munkatárs
Gazdaságtudományi képzési terület
E-Mail: eva.gazda@andrassyuni.hu
Tel.: + 36 70 324 4283
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.