2016. április 29., péntek 18:26

PONTOSÍTÁS - OTS - A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda közleménye
    Budapest, 2016. április 29., péntek (OTS) - "A sajtó legfőbb küldetése nem csupán a hírközlés, hanem a közszolgálat! " - Pulitzer

        A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda tavaly ilyenkor és most megint címlaphír lett, mégpedig egyes állami, vagy annak tekintett megbízásai miatt. A sajtó az ezekből az ügyekből származó bevételeinkről (anélkül, hogy nálunk e felől bárki érdeklődött volna) nem akkurátus számokat közölt. Az így a sajtóban cirkuláltatott számok az Infotörvény szerint azonban közérdekű adatnak minősülnek, ha tehát ezek a számok nem akkurátusak, akkor a közérdekű adatok megismeréséhez való jog csorbul, a számokat tehát korrigálni kell:

1. Az első ilyen ügy, pontosabban ügycsoport, amelyben megszűnt játéktermek perlik az államot összesen mintegy 37,2 milliárd forintra és kamataira. Ezek az -- időközben a luxembourgi EU bíróságot is megjárt -- ügyek 2013 ősze óta folynak. Ebben az ügycsoportban az NFM megbízása alapján képviseljük az államot, a megbízási díj és költségek együttes összege 172,65 millió Ft-ban van maximálva; ebből eddig fölfelé kerekítve 48,2 millió Ft-ot számláztunk, ami a pertárgyérték 0,13%-a. A Kúria állandó gyakorlata szerint, nincs az a szimpla ügy, ahol az első fokú eljárásban az ügyvédi munkadíj nem lenne kötelezően minimum 0,1%. És ez nem szimpla ügy.

2. A második ügy, illetve megint csak ügycsoport, az MNB képviselete 8 ingatlan vásárlása ügyében, bár ezekből 5 a zárás előtt meghiúsult. Munkadíjként itt egy 136,8 millió Ft-os összeg cirkulál, amely összegből azonban csak 45 millió Ft volt a munkadíj, a többi szakértői díj és ÁFA. A legtöbbet emlegetett ügy az Eiffel Palace; itt pl. a vételár ÁFA nélkül 45 millió euró (mintegy 13,9 milliárd Ft), az ügyvédi munkadíj és költség viszont ebben az ügyben 7,3 millió Ft volt, tehát a nettó vételár 0,052%-a.

3. A harmadik ügycsoport egyes MNB által alapított alapítványok ingatlanvásárlásai. Itt 6 ügyről van szó, bár abból 2-ben korábban az MNB is volt megbízó. Itt is 100-milliós munkadíjról szól a fáma, ezekben az összmunkadíj valójában 32,6 millió Ft volt, az ingatlanok ÁFA nélküli összértéke pedig 10,75 milliárd Ft, azaz a munkadíj az ügyérték 0,03%-a.

Ezek tehát az unalmas, ámde korrekt számok, közérdekű adatok, így bárki oknyomozó ellenőrizheti. Sőt, kérjük is ezt és azt is, hogy egyben járjanak utána és legyen véleményük arról is, hogy az ezrelékben kifejezhető ügyvédi munkadíjak vajon korrektek-e.

Tavaly még nyilvánosak voltak az ügyvédi irodák mérlegadatai, az idén már nem. Hogy ez helyes-e, azt ki-ki döntse el maga. Mindenesetre, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda összbevétele (ez az értékesítés nettó árbevétele) 2014-hez képest (ekkor lett Trócsányi László az év közepén miniszter) tavaly mintegy 25%-kal csökkent, nagyrészt, mert nem vállaltunk új, bevétellel is járó állami megbízást (egy pro bono ügyet vállaltunk), annak ellenére nem, hogy 1991 óta erre nem volt példa.

Ha már magunkról írunk, ami nem szokásunk, hadd tegyük hozzá, hogy a számmisztikán túl sért bennünket, ha úgy írnak rólunk, hogy "a Trócsányi ügyvédi irodája". Ez sem jogi, sem köznapi értelemben nem igaz. Az iroda alaptőkéje 317 millió Ft, ebből 40 millió Ft, azaz 12,6% Trócsányi László része (ő bizonyára nem követte az időközi tőkeemeléseket, ezért gondolja a vagyonnyilatkozatában, hogy ez a szám 16%, de ez persze mindegy is). Ennek a vagyonnak 11 tulajdonosa van, mi őket nevezzük partnernek; van, akinek nagyobb a vagyonrésze, mint a Trócsányinak, van, akinek kevesebb, de ez sem érdekes. Ami számít, hogy Trócsányi 2007 márciusa óta (9 éve) az ügyvédi törvény szerint szünetelő tag, aki tagi jogokat nem gyakorol, az iroda döntéshozatalában nem vesz részt, azóta osztalékot nem kapott és az eredménytartalék terhére emelt tőkéből sem kapott semmilyen részt. Velünk, a többi partnerrel, rajtunk kívül 17 további jogásszal és majd' még egyszer ennyi nem-jogász munkatárssal szemben unfair bennünket "a Trócsányi ügyvédi irodája"-ként titulálni. A hír szent és a vélemény szabad. A valótlanság nem.

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.