2016. január 14., csütörtök 17:00

Farkas Flórián sajtóközleménye
    Budapest, 2016. január 14., csütörtök (OTS) - A különböző média felületeken megjelent, szakdolgozatom meglétét - nemlétét firtató, engem hamis színben feltüntető cikkekre az alábbi tájékoztatást adom.

    Az állításokkal ellentétben van szakdolgozatom, melyet az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Karán, Politikai Tudományok Tanszékén írtam.
A szakdolgozat címe: Az Európai Unión belül-kívül? Az uniós csatlakozás hatásai a magyarországi cigányság életkörülményeire.
2005-ben végeztem, végzettségem pontos megnevezése: Okleveles politológus. Az oklevél minősítése kitűnő.

Megtámadtatásom jogán azonnali helyreigazítást és az alaptalan hír azonnali eltávolítását kérem minden érintett média felülettől.
A 2012.évi C. törvény 226§a-ban és a 2012. évi C. törvény 227§ a-ban foglaltak szerint abban az esetben, ha a kérésemnek nem tesznek eleget, a hamis váddal illetők ellen büntetőfeljelentést teszek.
Kérem a fentiek tudomásul vételét és a helyreigazítás azonnali megtételét.

Budapest, 2016.január 14.

Farkas Flórián s.k.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.