OTS Üzleti Sajtószolgálat
2019. december 13. péntek
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2013. szeptember 20., péntek 09:55

Nyolcadik alkalommal jelenik meg a Hay Group éves tanulmánya a Vezetők szempontjából legjobb szervezetekről (1. rész)
    Philadelphia, 2013. szeptember 20., péntek (Business Wire/OTS) - Az élenjáró vállalatok a szervezet minden szintjén támogatják és ösztönzik a vezetőket, elősegítik az innovációt, miközben a vállalat operatív működése terén is a kiválóságra törekszenek - A nemzetközi vezetői tanácsadó cég, a Hay Group, ma megjelentette nyolcadik éves 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' (Best Companies for Leadership Study) című tanulmányát, valamint a 20 legjobb szervezetet felsoroló listáját (Top 20). A tanulmány rangsorolja a világ vezetők szempontjából legjobb vállalatait, és megvizsgálja, hogyan gondozzák ezek a cégek a tehetségeket, és hogyan támogatják az innovációt a vezetők körében. Idén a lista élén a Procter & Gamble végzett, amelyet a Microsoft, a General Electric és a Coca-Cola követ.

    A Hay Group 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetekről' készített tanulmánya szerint az e téren kimagasló vállalatok célirányos stratégiát követnek a vezetők fejlesztése, támogatása és motiválása terén annak érdekében, hogy a szervezet különböző szintjein tevékenykedő minden vezető a lehető legjobb teljesítményt nyújthassa. Ezt támasztja alá az is, hogy a Top 20 listán szereplő cégek 73 százaléka szerint a szervezet minden szintjén mindenkinek biztosítják a lehetőséget azoknak a képességeknek a fejlesztésére és alkalmazására, amelyek mások vezetéséhez szükségesek, míg az összes többi céget tekintve ez az arány csak 47 százalék volt. Ezek az előre tervező társaságok azt is felmérik, hogy melyek azok a szerepek, amelyek kulcsfontosságúak - vagy azok lesznek - a cég sikere szempontjából, és ennek az információnak a birtokában választják ki és fejlesztik azokat a vezetőket, akik rendelkeznek a kulcsfontosságú szerepek betöltéséhez szükséges képességekkel. E fejlesztési folyamat során a Top 20-as listán szereplő társaság ok beszámolójuk szerint több erőfeszítést tesznek új és középszintű vezetőik fejlesztése érdekében, nagyobb arányban használják az internetes alapú vezetőfejlesztési modulokat (72 százalék szemben a többi vállalatra jellemző 39 százalékkal), a vezetőképzési tanfolyamokat (80 százalék vs. 55 százalék) és a tapasztaltabb felső vezetők által végzett mentorálás módszerét (68 százalék vs. 39 százalék).

"A 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmány rámutat arra, hogy a korábban kizárólag a felső vezetői pozíciókban szükséges képességek- a magas fokú érzelmi intelligencia, a folytonos tanulás iránti elkötelezettség, az analitikus gondolkodásmód - nagy része ma már a szervezet minden szintjén kulcsfontosságú képességnek számít" - fejtette ki Ruth Malloy, a Hay Group Vezetői és tehetséggondozási gyakorlat (Leadership and Talent practice) egységének nemzetközi ügyvezető igazgatója és a 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányt készítő csapat egyik vezetője. "Ahhoz, hogy a mai rendkívül összetett versenykörnyezetben kiemelkedő teljesítményt nyújthassanak, a legjobb vállalatok határozott lépéseket tesznek ezeknek a képességeknek a fejlesztésére és jutalmazására, miáltal egyaránt biztosítható a cég sikeres operatív működése a jelenben, és egy innovatív vezetői gárda kialakítása, akik majd továbbviszik ezt a sikert a jövőben."

A vezetők szempontjából legjobb szervezetek 82 százaléka alkalmaz a kitűzött célok elérésének szigorú mérésén alapuló jutalmazást vagy megrovást, míg a többi vállalatnak csak 58 százaléka követi ezt a stratégiát. Ehhez hasonlóan az első 20 cég 89 százaléka bátorítja alkalmazottait kihívást jelentő vagy magas szintű célok kitűzésére, szemben a többi vállalatnál e téren tapasztalt 69 százalékos aránnyal.

Ugyanakkor a vezetők szempontjából legjobb vállalatok olyan vállalati kultúrát alakítottak ki, amely ösztönzi és támogatja az innovációt. Az első 20 cég hetvenhat százaléka jutalmazza és bátorítja a különböző üzleti egységek közti, új üzleti tevékenységek kialakítására irányuló együttműködést, míg ez az összes többi vállalatnak mindössze 54 százalékáról mondható el. Az első 20 szervezetnél az alkalmazottakat nagyobb valószínűséggel támogatják a közvetlen szakterületükön kívül eső ismeretek elsajátításában (70 százalék vs. 48 százalék), és elismerik és jutalmazzák azokat az alkalmazottakat, akiknek új, a megszokottól eltérő üzleti ötleteik vannak (77 százalék vs. 58 százalék).

"A hagyományos módszerekkel egyre nehezebb jövedelmező vállalkozásokat létrehozni és fenntartani" - magyarázta Rick Lash, a Hay Group Vezetői és tehetséggondozási gyakorlat egységének igazgatója, aki Ruth Malloy mellett a 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányt készítő csapat másik vezetője. "A vállalatoknak újfajta módszereket kell kidolgozniuk arra, hogy hogyan viszonyuljanak piacaikhoz. A legjobb cégek rendkívül ügyesek abban, hogy előre lássák és kielégítsék ügyfeleik igényeit a fogyasztói spektrum szinte minden pontján. Ők már nem pusztán egy-egy terméket vagy szolgáltatást adnak el, hanem ügyfeleik üzleti partnereként fellépve olyan integrált termék- és szolgáltatáscsomagot, amely segíti vevőiket legnehezebb problémáik megoldásában is."(folyt.)2013. szeptember 20., péntek 09:55

Nyolcadik alkalommal jelenik meg a Hay Group éves tanulmánya a Vezetők szempontjából legjobb szervezetekről (2. rész)
    Philadelphia, 2013. szeptember 20., péntek (Business Wire/OTS) -

    A listavezető 20 cég 78 százaléka számolt be arról, hogy bátorítják alkalmazottaikat az ügyfelek jövőbeli igényeinek részletes, hosszas megvitatására, szemben a felmérésben szereplő többi vállalat 55 százalékával.
Ezzel kapcsolatosan a Top 20 cég 90 százalékánál a felső vezetők szájából többször is elhangzik, hogy a cég fennmaradása attól függ, képes-e alkalmazkodni a változó piaci igényekhez, míg a többi vállalat közt az ezt alkalmazottaik felé kommunikáló cégek aránya 70 százalék.

"A gyors gazdasági változások idején sok cég szem elől téveszti az eredeti célt, és nem vonja be, nem fejleszti alkalmazottait, amikor a szervezetek irányt váltanak a rövid távú vagy közvetlen célok elérése érdekében" - tette hozzá Rick Lash. "Nagyobb eséllyel érnek el pénzügyi sikereket azok a társaságok, amelyek a közvetlen célkitűzések teljesítése közben képesek hiteles, közös távlati célok kitűzésével irányt mutatni alkalmazottaiknak, és elkötelezni őket e célok elérése mellett, miközben minden szervezeti szinten fejlesztik a vezetőket, és bátorítják őket innovatív ötletek kidolgozására és megvalósítására."

A Hay Group 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányának egyéb fontos eredményei:
A legjobb vállalatok fejlesztik,          Első 20 vállalat Összes többi vállalat
motiválják, bevonják és elkötelezik
alkalmazottaikat, és ugyanakkor lehetővé
teszik számukra az önálló munkavégzést,
és biztosítják az ezt támogató
környezetet
========================================= ================ =====================
A vállalat aktívan fejleszt és menedzsel  85 százalék      55 százalék
több utódot a vállalat sikere
szempontjából kulcsfontosságú szerepek
jövőbeli betöltése érdekében
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vezetői képességek fejlesztését célzó   84 százalék      62 százalék
programok alkalmasabbak arra, hogy az
alkalmazottak számára lehetővé tegyék a
vállalat céljainak/stratégiájának
megvalósítását
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vezetők keményen dolgoznak azért, hogy  82 százalék      61 százalék
olyan projektek végrehajtásával bízzák
meg alkalmazottaikat, amelyek iránt az
adott alkalmazott személyes
elköteleződése kiváltható
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A felső vezetők nem sajnálják az idejüket 74 százalék      48 százalék
arra, hogy aktívan fejlesszenek másokat
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat biztosítja az alkalmazottai    68 százalék      47 százalék
számára az innovációhoz szükséges
erőforrásokat, még akkor is, ha a siker
nem garantált
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vezetők rendelkeznek a személyes és     84 százalék      67 százalék
szervezeti szintű lojalitás elnyerésére
szolgáló képességgel
----------------------------------------- ---------------- ---------------------

A legjobb vállalatoknál hangsúlyos        Első 20 vállalat Összes többi vállalat
szerepet kap az innováció
========================================= ================ =====================
A vállalat szervezett kereteket biztosít  71 százalék      54 százalék
a fiatalabb alkalmazottak számára arra,
hogy innovatív ötleteikről tájékoztassák
a felső vezetőket
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat (az érdemi erőfeszítéseket     72 százalék      59 százalék
követő) sikertelenséget tanulási
lehetőségnek tekinti, nem pedig
szégyellni való kudarcnak
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat az újonnan induló vagy         80 százalék      56 százalék
innovatív területeken tevékenykedő
alkalmazottait ugyanolyan fontosnak
tekinti, mint az operatív tevékenység
javításán tevékenykedő alkalmazottait
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat kreativitást igénylő, kihívást 78 százalék      62 százalék
jelentő feladatok elvégzését bízza
alkalmazottaira ahelyett, hogy szigorúan
körülhatárolt és meghatározott
részfeladatokat bízna rájuk
----------------------------------------- ---------------- ---------------------

A legjobb vállalatok a nemzetközi         Első 20 vállalat Összes többi vállalat
színtéren is tájékozottak, és tisztelik a
sokféleséget
========================================= ================ =====================
A vállalat a nemzetközi ügyek ismeretét   79 százalék      46 százalék
alapvető munkakövetelménynek tekinti
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat aktívan toboroz nemzeti        71 százalék      34 százalék
kisebbségbe tartozó alkalmazottakat
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vezetők ismerik az egyes kultúrák       84 százalék      64 százalék
jellemzőit, és képesek olyan csapattal is
hatékonyan együtt dolgozni, amelynek
tagjai különféle kultúrák képviselői
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat felső vezetői közt jelentős    59 százalék      40 százalék
arányban vannak nők
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
(folyt.)2013. szeptember 20., péntek 09:57

Nyolcadik alkalommal jelenik meg a Hay Group éves tanulmánya a Vezetők szempontjából legjobb szervezetekről (3. rész)
    Philadelphia, 2013. szeptember 20., péntek (Business Wire/OTS) -

    
A legjobb vállalatok hangsúlyt fektetnek  Első 20 vállalat Összes többi vállalat
a környezetvédelemre és a társadalmi
felelősségvállalásra
========================================= ================ =====================
A vezetők a környezetet felelősen kezelő  89 százalék      61 százalék
üzleti gyakorlat elkötelezett hívei
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat vezetői olyan változásokat     86 százalék      59 százalék
előidéző egyének, akik a magasabb szintű
környezetvédelmi szabványok bevezetését
kezdeményezik
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat aktívan alkalmaz fenntartható  83 százalék      56 százalék
és energiahatékony üzletpolitikákat
----------------------------------------- ---------------- ---------------------
A vállalat a társadalmi                   68 százalék      48 százalék
felelősségvállalás elvének alkalmazásával
toboroz alkalmazottakat
----------------------------------------- ---------------- ---------------------


További információkért a Hay Group 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányáról kérjük látogasson el a microsite www.haygroup.com/BCL internetes oldalra, vagy csatlakozzon a beszélgetéshez a #BCLeaders-ről a Twitteren a következő címen: http://twitter.com/HayGroup.

Amennyiben interjút kíván készíteni Ruth Malloy-jal vagy Rick Lash-sel, kérjük, lépjen érintkezésbe Aven James-szel a (212) 584-5472-as telefonszámon vagy az aven@blissintegrated.com internetes címen.


Amit a Hay Group 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' (Best Companies for Leadership) tanulmányról tudni kell

A Hay Group 2005. óta végzi a 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmány elkészítéséhez adatokat biztosító felméréseket. Az idei felmérés során világszerte több mint 2200 vállalatnál, mintegy 18000 személytől érkeztek válaszok. A felmérés keretében a szervezetek kitöltöttek egy online kérdőívet, és ugyanakkor szavaztak is a szerintük legjobb szervezetekre. A kérdőívet 125-ból töltötték ki, a válaszadók 7 százaléka észak-amerikai, 41,3 százaléka európai, 1,1 százaléka közel-keleti, 14,8 százaléka ázsiai/csendes-óceáni térségbeli/afrikai és 35,7 százaléka latin-amerikai volt. A 2005-ös és további évek 20 legjobb szervezetét felsoroló listák a 'Best Companies for Leadership' elnevezésű internetes oldalon olvashatók: microsite www.haygroup.com/BCL.

Amit a Hay Group-ról tudni kell

A Hay Group nemzetközi tanácsadó cég, amely együttműködik a vezetőkkel a stratégiák valóra váltása érdekében. Támogatást nyújtunk a tehetséggondozásban, a munkaszervezés hatékonyságának növelésében és a munkatársak motiválásában annak érdekében, hogy az alkalmazottak a legjobb teljesítményt nyújtsák. 48 országban működő 86 irodánk több mint 8000 ügyfelet szolgál ki szerte a világon. Ügyfeleink a magán és az állami szektorból, valamint a not-for-profit szervezetek közül kerülnek ki, az összes jelentős iparágat képviseli, és igen eltérő üzleti kihívásokkal küzdenek. Erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a változási folyamat végigvitelében, és támogassuk a vállalatokat a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásában.


Kapcsolat
Bliss Integrated Communication
Aven James, 212-584-5472
aven@blissintegrated.com


Forrás: Hay Group

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

      Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
      Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
      Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.