OTS Üzleti Sajtószolgálat
2022. december 9. péntek
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2021. szeptember 10., péntek 15:22

Az ITT kiadta 2021. évi fenntarthatósági jelentését; a cég töretlenül halad előre a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási prioritások megvalósítása terén (1. rész)
    White Plains, New York állam, USA, 2021. szeptember 10., péntek (Business Wire/OTS) - 2021. szeptember 9. - Az ITT Inc. (NYSE: ITT) kiadta Sustainability ITT - 2021 Supplement című jelentését, amely a második kiegészítése a vállalat Sustainability ITT 2019 címet viselő, a környezetvédelemmel, társadalmi szerepvállalással és vállalatirányítással (environmental, social, governance [ESG]) kapcsolatos kötelezettségvállalásai teljesítése terén elért eredményekről szóló, 2019-ben kiadott átfogó jelentésének. Ez a kiegészítés részletes tájékoztatást ad az ITT tevékenységei során, a foglalkoztatás terén és a közösségek támogatása tekintetében 2020-ban a környezetvédelem és a társadalomra gyakorolt pozitív hatások szempontjából elért előrehaladásról. A prioritások közé tartozik többek közt az egészségvédelem és az alkalmazottak biztonsága, a sokszínűség és a befogadás támogatása, az alkalmazottak egyenlőségének biztosítása, valamint a környezeti lábnyom csökkentése.

    A 2020-ban elért legfontosabb eredmények közé tartoznak az alábbiak:
     -    25 százalékos csökkenés az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásában
     -    23 százalékkal kevesebb hulladéklerakókba kerülő hulladék
     -    25 százalékkal kevesebb munkahelyi baleset
     -    Az azbeszttel kapcsolatos összes függőben lévő és jövőbeli kötelezettség teljesítése

"Az ESG prioritásokat továbbra is beépítjük mindennapi működési céljaink közé, és ugyanakkor minden téren törekszünk alkalmazottaink egészségének biztosítására, valamint üzleti tevékenységünk fejlesztésére és pénzügyi mutatóink javítására" - jelentette ki Luca Savi, vezérigazgató és elnök. "Egy oIyan évben, amely rendkívüli kihívásokat hozott mindenki számára, csapatunk kétséget kizáróan bizonyította elkötelezettségét aziránt, hogy az ITT tevékenységével minden érdekelt számára jobbá tegye a világot. Bár örülök az eddig elért eredményeinknek, tudatában vagyok annak, hogy még számos tennivaló áll előttünk az ITT fenntarthatóbb vállalattá alakításához vezető úton."

A Sustainability ITT - 2021 Supplement című jelentés ismerteti az utóbbi hároméves időszak kezdeményezéseit és egyéb információkat, részletes tájékoztatást ad a 2020-ban elért eredményekről, valamint közli az ITT globális hálózatába tartozó összes létesítmény 2020. évi mutatószámait. A jelentés számos iránymutatás és eredménymérési keretrendszer alapján került összeállításra, ideértve a Fenntarthatósági Számviteli Standardok Testülete (Sustainability Accounting Standards Board [SASB]) által kiadott és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális megállapodásában (United Nations Global Compact [UNGC]) meghatározott iránymutatásokat és mérési módszereket is. További információkért az ITT által egy fenntarthatóbb és méltányosabb környezet elérése érdekében tett kötelezettségvállalásokról kérjük, olvassa el Sustainability ITT 2019 című jelentésünket.

Amit az ITT-ről tudni kell…

Az ITT az energiaágazat, a szállítási szektor is a gyártóipari piacok számára magas műszaki tartalmú, kritikus alkatrészeket és egyedi igények szerint kialakított technológiai megoldásokat kínáló, diverzifikált, vezető szerepet betöltő vállalat. Az innovációt már alapítása óta alapvető prioritásként kezelő ITT a modern életvitelt támogató, hosszú távú megoldásokat biztosít a kulcsfontosságú iparágakban tevékenykedő partnerei számára. Az ITT, amelynek központja White Plains-ben, New York államban található, több mint 35 országban foglalkoztat alkalmazottakat és termékeit megközelítőleg 125 országban értékesíti. A vállalat 2020-ban elért bevétele 2,5 milliárd USA dollár volt. További információkért látogasson el honlapunkra: www.itt.com! (folyt.)2021. szeptember 10., péntek 15:22

Az ITT kiadta 2021. évi fenntarthatósági jelentését; a cég töretlenül halad előre a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási prioritások megvalósítása terén (2. rész)
    White Plains, New York állam, USA, 2021. szeptember 10., péntek (Business Wire/OTS) -

    
Előremutató állítások

E jelentésben az "ITT," "mi" "miénk" és "minket" kifejezések az ITT Inc.-re (egy Indiana államban bejegyzett vállalat) és annak 100%-os tulajdonában lévő leányvállalataira vonatkoznak, amennyiben ez másként nem kerül jelzésre, illetve ha a szövegkörnyezet másként nem kívánja meg. Továbbá ez a jelentés ún. az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő") (felelősség elhárítására vonatkozó) rendelkezéseinek értelmében "előremutató állításoknak" minősülő állításokat tartalmaz. Ezek az előremutató állítások nem korábbi tényadatok, hanem az üzleti tevékenységünkre, jövőbeli pénzügyi eredményeinkre és a tevékenységünk környezetét jelentő gazdasági ágazatra, valamint egyéb jogi, szabályzási és gazdasági eseményekre vonatkozó jelenlegi várakozások, becslések, feltételezések és előrejelzések alapján e jövőbeli eseményekre vonatkozó véleményünket fejezik ki. Ezek közé az előremutató állítások közé tartoznak, de nem korlátozódnak ezekre, a teljesítményünkre vonatkozó előrejelzésekre és jövőbeli stratégiai tervekre való hivatkozások, valamint egyéb, a vállalat üzleti stratégiájára, kilátásaira, céljaira, terveire, szándékaira és célkitűzéseire, illetve a jövőbeli üzemi és pénzügyi eredményekre vonatkozó állítások.

Ezek az előremutató állítások olyan szavak alapján azonosíthatók, mint például a "várakozásaink szerint", "becsléseink szerint", "várhatóan", "előrejelzéseink szerint", "szándékozunk", "terveink szerint", "úgy hisszük", "célunk", "jövőbeli", "lehet", "fogunk", "tudnánk", "kellene", "potenciális", "továbbra", "iránymutatás", és egyéb hasonló kifejezések. Az előremutató állítások bizonytalansági tényezőket hordoznak magukban, a bennük leírt események nem teljes mértékben prognosztizálhatók, és ezeket az eseményeket olyan ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalansági tényezők és egyéb fontos tényezők befolyásolhatják, melyek hatására a tényleges eredményeink jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett, vélelmezett, illetve azok alapján feltételezhető eredményektől.

Amennyiben bármely előremutató állításnak részét képezik a jövőbeli eredményekre vagy eseményekre vonatkozó várakozásaink vagy véleményünk, e várakozások vagy vélemény vezetőségünk jelenlegi tervein és várakozásain alapuló, olyan jóhiszeműen kifejezett, hitünk szerint ésszerű várakozások vagy vélemények. Mindazonáltal nem garantálható, hogy az események a várakozásainknak megfelelően alakulnak, illetve hogy elérjük a várt eredményeket. További információk azokról a tényezőkről, melyek hatására a tényleges eredményeink jelentős mértékben eltérhetnek a várt eredményektől az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission) a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott Éves jelentésünk és a 10-Q jelű nyomtatványon benyújtott negyedéves jelentéseink Kockázati tényezők (Risk Factors) című részében, valamint egyéb, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez időről időre benyújtott dokumentumokban találhatók.

Az e jelentésben szereplő előremutató állítások kizárólag a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontjában érvényes nézeteinket tükrözik. Cégünk nem vállal (és kifejezetten elhárít) bárminemű kötelezettséget bármely (írásbeli vagy szóban közölt) előremutató állításnak a jelen sajtóközlemény kiadását követően bekövetkező események, esetlegesen tudomásunkra jutó új információk és egyéb okok miatti frissítésére vagy módosításra.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005090/en/

Kapcsolat:
Mark Macaluso
+1 914-641-2064
mark.macaluso@itt.com

Forrás: ITT Inc.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.